[Математик][8]
2018 оны мэдээлэл зүйн олимпиадын 2-н давааны бодлогууд 2018 оны мэдээлэл зүйн олимпиадын 2-н давааны бодлогууд Reviewed by Х.Намхайнямбуу on 10:02 AM Rating: 5
М.Баасайн нэрэмжит “Тоо бодлого” -ын уламжлалт 12-р уралдааны дүн М.Баасайн нэрэмжит “Тоо бодлого” -ын уламжлалт 12-р уралдааны дүн Reviewed by Х.Намхайнямбуу on 9:56 AM Rating: 5
ХЭСЭГЧЛЭН ИНТЕГРАЛЧЛАХ ХЭСЭГЧЛЭН ИНТЕГРАЛЧЛАХ Reviewed by Х.Намхайнямбуу on 1:45 PM Rating: 5
5:17 AM
2016 оны Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтын математикийн хичээлийн даалгавруудыг хувилбар тус бүрээр түлхүүрийн хамт нийтлэж байна.  ...
ЭЕШ Математик 2016 ЭЕШ Математик 2016 Reviewed by Х.Намхайнямбуу on 5:17 AM Rating: 5
Мэдээллийн технологи Мэдээллийн технологи Reviewed by Х.Намхайнямбуу on 9:11 AM Rating: 5